USG

    -narządów j.brzusznej
    -badanie echokardiograficzne wykonywane przez specjaliste w umowionym terminie