Zachęcamy do telefonicznej bądź elektronicznej rejestracji wizyt w Przychodni Vet Centrum.

Pacjenci zarejestrowani mają pierwszeństwo w kolejce.

Przypadki nagłe ( tu decyduje lekarz weterynarii) są przyjmowane poza kolejnością.

Na pasku menu strony interentowej dostępna jest zakładka „rejestracja”. W przypadku standardowej wizyty prosimy o zarezerwowanie 20 minutowej wizyty. Jeżeli system odrzuca próbę rejestracji prawdopodobnie oznacza to brak wystarczającej ilości czasu dla wybieranej opcji( np. istnieje tylko mozliwosc rejstracji wizyty 10 minutowej). Prosimy wtedy o wybór innej godziny, bądź rejestrację telefoniczną- tel. 730933935.