O nas

 • VET CENTRUM stworzyło troje lekarzy Eliza Rogalska, Sylwana Jastalska i Marcin Rogalski.
  Różne doświadczenia, napotkani nauczyciele i kierunki poszerzania wiedzy pozwalają nam proponować wszechstronną opiekę popartą rzetelnymi badaniami i skrupulatną diagnozą.

 • lek.wet Eliza Rogalska (Pytel)
  Ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 2009 roku.
  W roku 2008 wiedze z zakresu chorób wewnętrznych i dermatologii rozwijała w Stanach Zjednoczonych.
  Przyjmuje pacjentów jako lekarz internista, szczegółowo zajmuje się chorobami skóry i zaburzeniami gospodarki hormonalnej.
  W trakcie studiów specjalizacyjnych z Chorób Psów i Kotów na wydziale Med Wet w Warszawie.
  Od 2010 jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Dermatologii Weterynaryjnej.

 • lek.wet Sylwana Rzepczyk (Jastalska)
  Ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie w 2011 roku. W ramach programu wymiany międzynarodowej studiowała na Uniwersytecie Complutense de Madrid w Hiszpanii.
  Szczególnie interesuje się radiologią weterynaryjną oraz ultrasonografią, na codzień przyjmuje jako lekarz internista.
  Jest w trakcie specjalizacji z zakresu radiologii weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

 • lek.wet Marcin Rogalski
  Dyplom lekarza weterynarii odebrał na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 2009 roku.
  Rok 2008 spędził w ośrodkach medycyny weterynaryjnej w Wielkiej Brytanii i USA.
  Więcej czasu poświęca chirurgii z uwzględnieniem stomatologii oraz zagadnieniom anestozjologii.
  W trakcie studiów specjalizacyjnych z Chirurgii na UP we Wrocławiu.